جزوه هاي جديد ايمني برق>>استاد مهذب ترابي

  

براي دريافت جزوه هاي جديد استاد مهذب ترابي(ايمني برق) روي دانلود كليك كنيد

دانلود >>مقررات عمومي در كارگاه برق 

دانلود >> وسايل حفاظت انفرادي

Advertisements

جزوه هاي ايمني برق >>استاد مهذب ترابي

جزوه ايمني معدن >> استاد صفوي

براي دريافت جزوه ايمني معدن استاد صفوي (ايمني حمل ونقل) روي دانلود كليك كنيد

   توجه :‌ فرمت فايل پاورپوينت است   

دانلود >>ايمني معدن استاد صفوي app-download-128x128.png

untitled.jpg    

جزوه حادثه شيميايي >> استاد فرساد

براي دريافت جزوه حادثه شيميايي استاد فرساد (مديريت مواد خطرناك) روي دانلود كليك كنيد

         توجه :‌ فرمت فايل پاورپوينت است 

    دانلود>>حادثه شيميايي استاد فرسادapp-download-128x128.png