جزوه هاي ايمني برق >>استاد مهذب ترابي

براي دريافت جزوه هاي  ايمني برق استاد مهذب ترابي(ايمني برق) روي دانلود كليك كنيد

دانلود >> ارتینگ سیستم

دانلود >> اتصال زمين سيستمها

دانلود >> اتصال زمين

2دانلود >> اتصال زمين سيستمها

دانلود >> ارتینگ

دانلود>>زمین کردن تاسیسات الکتریکی

دانلود >>زمين كردن حفاظتي

دانلود >>سيستم ارت

دانلود >> ايمني در كار با موتورهاي الكتريكي

دانلود >> ايمني در موتورها

دانلود >> مباني ماشينهاي الكتريكي جريان مستقيم

دانلود >> تاسيسات

دانلود >> كمك هاي اوليه

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: