جزوه كامل اصول مديريت >>استاد مهذب ترابي

براي دريافت جزوه كامل اصول مديريت استاد مهذب ترابي(اصول مديريت) روي دانلود كليك كنيد

Download Modiriate Sazman (PPT File)

Downlaod Modiriate Sazman (Word File)

Advertisements

جزوه هاي جديد اصول مديريت >>استاد مهذب ترابي

براي دريافت جزوه هاي جديد استاد مهذب ترابي(اصول مديريت) روي دانلود كليك كنيد

Download Word File

 Download PPT File