جزوه حادثه شيميايي >> استاد فرساد

براي دريافت جزوه حادثه شيميايي استاد فرساد (مديريت مواد خطرناك) روي دانلود كليك كنيد

         توجه :‌ فرمت فايل پاورپوينت است 

    دانلود>>حادثه شيميايي استاد فرسادapp-download-128x128.png

Advertisements