جزوه كامل اصول مديريت >>استاد مهذب ترابي

براي دريافت جزوه كامل اصول مديريت استاد مهذب ترابي(اصول مديريت) روي دانلود كليك كنيد

Download Modiriate Sazman (PPT File)

Downlaod Modiriate Sazman (Word File)

Advertisements

جزوه هاي جديد اصول مديريت >>استاد مهذب ترابي

براي دريافت جزوه هاي جديد استاد مهذب ترابي(اصول مديريت) روي دانلود كليك كنيد

Download Word File

 Download PPT File

جزوه هاي جديد ايمني برق>>استاد مهذب ترابي

  

براي دريافت جزوه هاي جديد استاد مهذب ترابي(ايمني برق) روي دانلود كليك كنيد

دانلود >>مقررات عمومي در كارگاه برق 

دانلود >> وسايل حفاظت انفرادي

جزوه هاي ايمني برق >>استاد مهذب ترابي

جزوه ايمني معدن >> استاد صفوي

براي دريافت جزوه ايمني معدن استاد صفوي (ايمني حمل ونقل) روي دانلود كليك كنيد

   توجه :‌ فرمت فايل پاورپوينت است   

دانلود >>ايمني معدن استاد صفوي app-download-128x128.png

untitled.jpg    

جزوه حادثه شيميايي >> استاد فرساد

براي دريافت جزوه حادثه شيميايي استاد فرساد (مديريت مواد خطرناك) روي دانلود كليك كنيد

         توجه :‌ فرمت فايل پاورپوينت است 

    دانلود>>حادثه شيميايي استاد فرسادapp-download-128x128.png